เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

บริษัท ซีแองเจิล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยในช่วงเริ่มต้นได้บริการแรงงานเพื่อสนับสนุนการขนถ่ายตู้สินค้าในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดสันติภาพให้กับท่าเทียบเรือ B1 ท่าเทียบเรือ B5

ในปัจจุบันบริษัท ซีแองเจิล ให้บริการกับท่าเทียบเรือ B1 ซื่งดำเนินงานโดย บริษัท แอลซีบีคอนเทนเนอร์เทอร์มินัล 1 จำกัด และ ท่าเทียบเรือ A0 ดำเนินงานโดยบริษัท แอล ซี เอ็ม ที จำกัด

Copyright © 2016 www.seaangelstevedore.com
All rights reserved.

TOP